Układy lampowe

Aparat radiowy typ VE 301 G
(Czesław Klimczewski "Jak czytać schematy radiowe", Wyd. Komunikacyjne, 1954)

Odbiornik tzw. "ludowy". Aparat dwulampowy, dwuzakresowy.

Rys.1. Schemat ideowy aparatu radiowego typu "VE 301 G"

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl