Układy lampowe

Aparat radiowy typ VE 301 B2
(Czesław Klimczewski "Jak czytać schematy radiowe", Wyd. Komunikacyjne, 1954)

Odbiornik tzw. "ludowy". Odbiornik lampowy o wzmocnieniu bezpośrednim. Zasilany prądem z baterii anodowej i akumulatora. Zbudowany na trzech lampach: pierwsza pełni rolę detektora, druga wzmacniacza napięciowego małej częstotliwości, trzecia wzmacniacza końcowego (tzw. lampa głośnikowa).

Rys.1. Schemat ideowy aparatu radiowego typu "VE 301 B2"

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl