Układy lampowe

Aparat radiowy Tesla typ Talisman 304 U
Czesław Klimczewski "Jak czytać schematy radiowe", Wyd. Komunikacyjne, 1954

Poniżej przedstawiono schemat odbiornika oraz schematy montażowe.

Rys.1. Schemat ideowy aparatu radiowego Tesla typu "Talisman 304 U"

Rys.2. Schemat montażowy, widok od spodu

Rys.3. Schemat montażowy, widok od góry odbiornika

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl