Układy lampowe

Prosty wzmacniacz do gramofonu elektrycznego
(Zbigniew Faust "Konstruowanie i montaż układów radioamatorskich")

Wzmacniacz dwustopniowy. Stopień wzmocnienia napięciowego na triodowej części lampy ECL82. Polaryzacja siatki tej lampy uzyskiwana jest za pomocą rezystora katodowego R3. R2 pełni rolę opornika upływowego. Obciążeniem stopnia napięciowego jest opornik R4. Napięcie zmienne powstałe na tym oporniku doprowadzane jest do stopnia końcowego (pentodowa część lampy ECL82).

faust1_1_1.gif (14938 bytes)

Rys.1. Schemat ideowy wzmacniacza

Transformator sieciowy można wykonać na rdzeniu o przekroju 8cm2: uzwojenie pierwotne 665+490 zwojów drutu 0,3mm, uzwojenie anodowe 1250 zwojów drutu 0,15mm, uzwojenie żarzenia 38 zwojów drutu 0,83mm. Transformator głośnikowy to typowy transformator z radioodbiornika współpracującego z lampą ECL82 np. transformator T3/C-4247-178 przystosowany do pracy z głośnikiem GD-14,5-9,5/1,5 zastosowanym w odbiorniku Violetta oraz Rozyna. Poniżej przedstawiono propozycję chassis oraz schemat montażowy wzmacniacza.

faust1_1_2.gif (12194 bytes)

Rys.2. Chassis wzmacniacza

faust1_1_3.gif (33613 bytes)

Rys.3. Schemat montażowy wzmacniacza

Podstawowe parametry wzmacniacza

  • moc wyjściowa 1W,

  • czułość około 0.2V,

  • pasmo przenoszenia 100Hz...7kHz,

  • współczynnik zniekształceń nieliniowych 5%.

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl