Układy lampowe

Wzmacniacz ZDZ BIS 101

Lampowy wzmacniacz mocy produkowany przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Moc 100W. Układ wzmacniacza był często modyfikowany. Przedstawiony schemat dotyczy najprawdopodobniej wersji z początkowego okresu produkcji.

Rys.1. Schemat ideowy wzmacniacza lampowego Bis 101

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl