Układy lampowo - tranzystorowe

Wzmacniacz BIS 105
(źródło:
schemat przedstawiamy dzięki uprzejmości "sp5hbt" z naszego Forum dyskusyjnego)

Rys.1. Schemat ideowy wzmacniacza lampowo -tranzystorowego BIS 105

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl