Układy lampowe

Odbiornik radiowy Telefunken T539W JUWEL
(Ÿródło: Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band IX, Fachbuchverlag Leipzig, 1957

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Telefunken T539W JUWEL

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl