Układy lampowe

Odbiornik radiowy Staßfurt Imperial 60 GWK
(Ÿródło: Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band VIII

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Staßfurt Imperial 60GWK

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl