Układy lampowe

Odbiornik radiowy Siemens 81W Merkur
(Ÿródło: Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, band VIII)

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Siemens 81W Merkur

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl