Układy lampowe

Odbiornik radiowy SABA 443GWL
(Ÿródło: Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, band VII)

 

Rys. Schemat ideowy odbiornika radiowego SABA 443GWL

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl