Układy lampowe

Odbiornik radiowy PHILIPS 990X
(Ÿródło: Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band VI

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Philips 990X

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl