Układy lampowe

Odbiornik radiowy Philips 2534
(Ÿródło: Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, band VI)

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Philips 2534

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl