Układy lampowe

Odbiornik radiowy Nora W203L Undine 3
(Przedstawiony schemat otrzymaliśmy od Pana Radosława Rogozińskiego radrog@poczta.onet.pl)

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Nora W203L Undine 3

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl