Układy lampowe

Odbiornik radiowy Mende 156W (Holz)
(Ÿródło: Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, band V)

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Mende 156W (Holz)

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl