Układy lampowe

Odbiornik radiowy Lorenz 231 LW
(Ÿródło: Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band IV

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Lorenz 231LW

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl