Układy lampowe

Odbiornik radiowy Lorenz 200W
(Ÿródło: Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band IV

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Lorenz 200W

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl