Układy lampowe

Odbiornik radiowy Imperial 49W
(Ÿródło: Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band VIII

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Imperial 49W

© 2000-2009 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl