Układy lampowe

Odbiornik radiowy Blaupunkt 5W641
(Ÿródło: Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band I, Fachbuchverlag Leipzig, 1954

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Blaupunkt  5W641

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl