Układy lampowe

Odbiornik radiowy SCHAUB KW 40W
(Ÿródło: Katalog schematów radioodbiorników lampowych, Empfänger-Schaltungen der Radio-Industrie, Band VII)

Schemat odbiornika radiowego SCHAUB KW 40W

© 2000-2005 by gsmok, www.fonar.com.pl, www.trioda.com,   e-mail: waw@fonar.com.pl, trioda@trioda.com