R. Jachimiak "Wzmacniacze napięciowe małej częstotliwości"
Radioamator 12/1954

     W praktyce radioamatorskiej dużą rolę odgrywają wzmacniacze małej częstotliwości; spotyka się je niemal na każdym kroku. Samo zaprojektowanie i wykonanie wzmacniacza nie jest jednak zbyt łatwe. Największy kłopot polega na dobraniu odpowiednich kondensatorów i oporników tak aby układ pracował bez zarzutu i wykazywał możliwie mały procent zniekształceń przy odpowiednim wzmocnieniu. Najprostszym do wykonania i jednocześnie najtańszym jest wzmacniacz o sprzężeniu oporowo-pojemnościowym. Do użytku radioamatorów podaje się szereg tablic, z których nietrudno korzystać. Mając lampę, jaką chcemy użyć w stopniu wzmocnienia napięciowego małej częstotliwości, szukamy w tablicach (dla tego typu lampy) wartości pozostałych elementów wzmacniacza. Podane są tam także: wzmocnienie układu K, procent zniekształceń na wyjściu Z i napięcie, jakie potrzebne jest do zaprojektowania następnego stopnia wzmocnienia napięciowego lub mocy.
     Tablice są opracowane dla większości lamp odpowiednio dla triod i pentod. Należy pamiętać, że podane wielkości kondensatorów sprzęgających Cs i blokujących Ck, Ce są najmniejszymi wielkościami, jakie można stosować. Ich wartości można zaokrąglać tylko w kierunku wielkości. W przypadku, kiedy wielkości kondensatorów katodowych nie są podane, należy zastosować pojemność kilku do kilkudziesięciu mikrofaradów. Na schematach ogólnych zaznaczono wszystkie symbole podane w załączonych tablicach tak, że nie zachodzi konieczność specjalnego ich omawiania.
     W przypadku kiedy podana lampa nie jest pojedynczą triodą, lecz zawiera w sobie dwa systemy, jak na przykład: podwójna trioda, trioda z diodą itp., należy brać pod uwagę tylko system pojedynczej triody. Pozostałe systemy można użyć niezależnie od siebie. Odnosi się to także i do pentod.


Wzmacniacz na triodach

Wzmacniacz pentodowy

Typ
lampy
6J5, 6F8, 6SN7, 7A4, 7N7, AC2, CC2, ECC32 6SQ7, 7B6, 75, 2A6, 6B6, REN914 1LE3, 1E4, KBC1, KC3
Uaz V 250 250 90
Ra K 47 100 270 100 270 470 47 100 270
Rs M 0,1 0,27 0,1 0,47 0,27 0,47 0,27 0,47 0,47 1,0 0,47 1,0 0,1 0,27 0,1 0,47 0,27 0,47
Rk 15x
103
2,2x
103
2,7x
103
3,9x
103
6,8x
103
8,2x
103
1,8x
103
1,8x
103
3,3x
103
3,9x
103
3,9x
103
4,7x
103
0,7 0,64 0,45 0,38 0,199 0,187
Ia mA 2,79 2,4 1,49 1,31 0,61 0,58 0,73 0,73 0,395 0,365 0,288 0,261 - - - - - -
Us V -4,18 -5,28 -4,03 -5,11 -4,15 -4,74 -1,31 -1,31 -1,3 -1,42 -1,12 -1,25 -1,8 -2,1 -1,5 -2,0 -1,4 -1,7
Ua V 119 137 101 119 85 94 177 177 143 151 114 124 57 60 45 52 36 39
Ewe V 1 1 1 1 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ewy V 14,8 15 15,2 16,2 15,9 16,2 4,37 4,78 5,92 6,13 6,24 6,75 3,94 4,2 4,32 4,76 5,0 5,2
K V/V 14,8 15 15,2 16,2 15,9 16,2 43,7 47,8 59,2 61,3 62,4 67,5 7,9 8,4 8,65 9,5 10 10,4
Z % 1,4 1,4 1,8 1,3 133 1,3 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 1,7 1,4 1,7 1,3 2,4 2,2
Ewe V 2,7 3,5 2,55 3,3 2,6 3,05 0,55 0,55 0,53 0,61 0,4 0,53 1,27 1,48 1,06 1,41 1,06 1,2
Ewy V 39,9 52,5 38,4 53,0 42,0 49,4 23,9 26,0 31,2 37 25 36 10 12,4 9,15 13,4 10,6 12,5
K V/V 14,7 15,0 15,0 16,1 15,9 16,2 43,5 47,4 59 60,6 62,4 67,5 7,88 8,4 8,65 9,5 10 10,4
Z % 4,1 4,9 4,9 4,6 4,7 4,5 4,5 4,0 4,0 4,5 3,3 3,8 4,7 5,0 4,7 5,0 5,0 5,0

 

Typ
lampy
6C4, 6H15, 6J6 7F7, 6SL7 7F8, EC52
Uaz V 250 250 250
Ra K 47 100 270 100 270 470 47 100 270
Rs M 0,1 0,27 0,1 0,47 0,27 0,47 0,27 0,47 0,47 1 0,47 1 0,1 0,27 0,1 0,47 0,27 0,47
Rk 1000 1000 1500 1800 4700 6800 1800 2200 3900 3900 4700 5600 390 470 820 1000 2200 2200
Ia mA 3,2 3,2 1,78 1,72 0,68 0,63 0,92 0,83 0,44 0,44 0,31 0,29 3 2,86 1,58 1,5 0,66 0,66
Us V -3,2 -3,2 -2,67 -3,1 -3,2 -4,2 -1,6 -1,8 -1,7 -1,72 -1,5 -1,62 -1,17 -1,34 -1,3 -1,5 -1,45 -1,45
Ua V 150 150 72 78 65 80 158 167 131 131 103 114 109 115 92 100 72 72
Ewe V 1 1 1 1 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ewy V 13,5 14,1 13,8 14,3 13,4 13,2 4 4,1 5 5,25 5,25 5,55 3,38 3,82 3,56 3,65 3,4 3,6
K V/V 13,5 14,1 13,8 14,3 13,4 13,2 40 41 50 52,5 52,5 55,5 33,8 38,2 35,6 36,5 34 36
Z % 3,3 3,1 3,8 2,8 2,5 2 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 1,1 0,9 1 0,7 0,8 0,7
Ewe V 1,7 1,7 1,34 1,7 1,8 2,52 0,87 1,03 0,97 0,97 0,77 0,9 0,4 0,55 0,5 0,7 0,6 0,6
Ewy V 23 24 18,5 24,5 24,1 33,1 33,6 41,5 46,6 48,8 38,8 48,5 13,5 21 17,8 25,5 20,4 21,6
K V/V 13,5 14,1 13,8 14,3 13,4 13,1 38,6 40,2 48 50,4 50,4 54 33,8 38,2 35,6 36,4 34 36
Z % 4,9 4,6 5,0 5,0 4,9 5,0 4,0 4,8 4,8 3,9 3,9 3,7 4,0 4,6 4,6 4,9 4,5 4,2

 

Typ
lampy
6C8, EBC11, ABC1 6F5, 6SF5, 7B4
Uaz V 300 300
Ra K 100 250 500 100 250 500
Rs M 0,1 0,25 0,5 0,25 0,5 1 0,5 1 2 0,1 0,25 0,5 0,25 0,5 1 0,5 1 2
Rk 2120 2840 3250 4750 6100 7100 9000 11500 14500 1300 1600 1700 2600 3200 3500 4500 5400 6100
Ck µF 3,93 2,01 1,79 1,29 0,96 0,77 0,67 0,48 0,37 5 3,7 3,2 2,5 2,1 2 1,5 1,2 0,93
C TpF 37 13 7 13 6,5 4 7 4 2 25 10 6 10 7 4 6 4 2
Ewy V 55 73 80 64 80 90 67 83 96 33 43 48 41 54 63 50 62 70
K V/V 22 23 25 25 26 27 27 27 28 42 49 52 56 63 67 65 70 70

 

Typ
lampy
6N7, 6A6, 53, EDD11 (jako odwracacz fazy) 6Q7, REN904
Uaz V 300 300
Ra K 100 250 500 100 250 500
Rs M 0,1 0,25 0,5 0,25 0,5 1 0,5 1 2 0,1 0,25 0,5 0,26 0,5 1 0,5 1 2
Rk 1150 1500 1750 2650 3400 4000 4850 6100 7150 1200 1500 1700 2600 3000 3600 4600 5500 6200
Ck µF - - - - - - - - - 4,4 3,6 3,0 2,4 1,66 1,45 1,2 0,9 0,9
C TpF 30 15 7 15 6 3 6 3 1,5 30 15 7 15 7 4 7 4 2
Ewy V 60 83 86 75 87 100 76 94 104 35 52 53 43 52 62 47 60 66
K V/V 20 22 23 23 24 24 23 24 24 34 39 40 42 45 45 45 46 47

 

Typ
lampy
6R7, EBC1 6SC7, 6SL7 (jako odwracacz fazy)
Uaz V 300 390
Ra K 50 100 250 100 250 500
Rs M 0,05 0,1 0,25 0,1 0,25 0,5 0,25 0,5 1 0,1 0,25 0,5 0,25 0,5 1 0,5 1 2
Rk 1600 2000 2400 2900 3800 4400 6300 8400 10600 750 930 1040 1400 1680 1840 2330 2980 3280
Ck µF 2,6 2 1,6 1,4 1,1 1 0,7 0,5 0,44 - - - - - - - - -
C TpF 55 30 15 30 15 7 15 7 4 33 14 7 12 6 3 6 3 2
Ewy V 50 62 71 52 78 71 54 62 74 35 50 54 45 55 64 50 62 72
K V/V 9 9 10 10 10 10 10 11 11 29 34 36 39 42 45 45 48 49

 

Typ
lampy
6SJ7, EF6, EF22, EBF11, 6SK7 6J7, 6W7, AF7, EBF2, EF12, CF7, 6K7
Uaz V 300 300
Ra K 100 250 500 100 250 500
Rs M 0,1 0,25 0,5 0,25 0,5 1 0,5 1 2 0,1 0,25 0,5 0,25 0,5 1 0,5 1 2
Re M 0,35 0,37 0,47 0,89 1,1 1,2 2 2,2 2,5 0,44 0,5 0,53 1,2 1,2 1,45 2,45 2,9 2,95
Rk 500 530 590 850 860 910 1300 1400 1530 500 450 600 1100 1200 1300 1700 2200 2300
Ck µF 11,6 10,9 9,9 8,5 7,4 6,9 6,0 5,8 5,2 8,5 8,3 8 5,5 5,4 5,8 4,2 4,1 4,0
Ce µF 0,1 0,09 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,07 0,07 0,06 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04
C TpF 19 18 7 11 4 3 4 2 2 20 10 6 8 5 5 5 3 3
Ewy V 72 96 101 79 88 98 64 79 89 55 81 96 81 104 110 75 97 100
K V/V 67 98 104 139 167 185 200 238 263 61 82 94 104 140 185 161 350 240

 

Typ
lampy
6B7, 6B8, RV12P2000, EFM11, EFM1
Uaz V 300
Ra K 100

250

500
Rs M 0,1 0,25 0,5 0,25 0,5 1 0,5 1 2
Re M 0,5 0,55 0,6 1,2 1,2 1,5 2,7 2,9 3,4
Rk 950 1100 900 1500 1600 1800 2400 2500 2800
Ck µF 4,6 5,0 4,8 3,2 3,5 4 2,5 2,3 2,8
Ce µF 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 0,08 0,05 0,05 0,05
C TpF 25 15 9 15 8 4 6 3 3
Ewy V 60 89 86 70 100 95 80 120 90
K V/V 36 47 54 64 79 100 96 150 145

 

[artykuły]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl