"Prosty układ do badania lamp elektronowych"
Radioamator 12/1954

     Prosty w rozwiązaniu układ wykonany wg schematu przedstawionego na zamieszczonym rysunku umożliwia zbadanie, czy włókno żarzenia w lampie nie uległo przerwaniu oraz wykrycie specyficznych defektów lampy (np. zwiększenia oporności włókna żarzenia na skutek wadliwego lutowania jego wprowadzeń do nóżek cokołu; zwarcia włókna wewnątrz bańki lub w cokole, itp.).

W skład opisywanego urządzenia wchodzą:

  • transformator sieciowy (uzwojenie pierwotne 110/220V~, wtórne - 1,25V~),
  • płytka bakelitowa z wmontowanymi na niej podstawkami różnorodnych typów lamp (po 2 podstawki na dany typ lampy),
  • miernik prądu (miliamperomierz),
  • prostownik stykowy 1-połówkowy (Pr),
  • dwa oporniki drutowe (5 omów każdy),
  • dwie żaróweczki 2-woltowe (Lv, Lp).

     Działanie prądu opiera się na znanej zasadzie mostka. Po podłączeniu transformatora do sieci elektrycznej, a lamp do gniazdek (lampy wzorcowej V i lampy badanej P) - w przypadku, gdy oporności włókien żarzenia obydwu lamp będą jednakowe - przyrząd pomiarowy nie wskaże żadnego przepływu prądu, a obydwie żaróweczki będą świecić się z jednakową jasnością. Gdy natomiast włókno badanej lampy będzie miało większą oporność niż włókno lampy wzorcowej, wówczas przyrząd pomiarowy wskaże przepływ prądu odpowiednio mniejszego, a żaróweczka w jej obwodzie jaśniej będzie się świecić. Oznacza to defekt włókna badanej lampy.

[informacje praktyczne]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl