Żelawski Marek "Miernictwo elektroniczne"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, 1969

1. Pomiarowe układy mostkowe (7)
2. Pomiary cewek i kondensatorów (25)
3. Pomiary częstotliwości (41)
4. Pomiary współczynnika głębokości modulacji (50)
5. Pomiary wzmacniaczy (56)
6. Synchroskopy i pomiary parametrów impulsów (69)
7. Wobulatory i ich zastosowanie (81)
8. Cyfrowe metody pomiarowe (91)
9. Wymagania stawiane urządzeniom do pomiarów lamp i elementów półprzewodnikowych (122)
10. Badania wstępne lamp elektronowych (126)
11. Badanie katody (132)
12. Pomiar prądów elektrod (139)
13. Pomiary parametrów statycznych (143)
14. Pomiary parametrów dynamicznych (149)
15. Pomiar pojemności międzyelektrodowych (166)
16. Pomiary mocy wyjściowej i współczynnika zniekształceń nieliniowych (173)
17. Badanie diod detekcyjnych i prostowniczych oraz lamp przemiany (177)
18. Pomiary mikrofonowania (185)
19. Pomiary szumów lamp elektronowych (186)
20. Badanie lamp gazowanych (189)
21. Badanie lamp elektronopromieniowych (196)
22. Badanie lamp fotoelektronowych (212)
23. Badanie lamp oświetleniowych (216)
24. Badanie elementów półprzewodnikowych (220)
Bibliografia (232)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl