Żutjajew S.G. "Amatorska radiostacja UKF"

Wydawnictwo Radio i Swjaz, Moskwa, 1981

(podziękowania dla Stanisława za przekazane materiały umożliwiające opracowanie tej karty katalogowej)

Przedmowa (3)
Wymagania stawiane radiostacjom UKF (4)
Amatorska radiostacja UKF (7)
Schemat funkcjonalny (7)
Konstrukcja radiostacji (23)
Strojenie radiostacji (39)
Anteny i wzmacniacze antenowe (53
Zakończenie (60)
Spis literatury (62)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl