E.A. Momot "Przystawki do odbiorników radiowych"

Wydawnictwo Energia, Moskwa, 1973

(podziękowania dla Stanisława za przekazane materiały umożliwiające opracowanie tej karty katalogowej)

Przedmowa (3)
1.Wybór sposobu poprawy pracy odbiornika ( 4)
Właściwości starych odbiorników radiowych (4)
Analiza wad odbiorników (8)
Wybór sposobu poprawy odbiornika (12)
2.Przystawki poprawiające część wejściową (13)
Blok dopasowania anteny (13)
Aperiodyczne wzmacniacze w.cz. (15)
Rezonansowe wzmacniacze w.cz. (17)
Konwertery (22)

3.Przystawki poprawiające tor częstotliwości pośredniej  (28)

Mnożniki dobroci (28)
Przystawka do wprowadzenia do obwodu p.cz. gotowego filtru (31)
Wprowadzenie do schematu podwójnej przemiany częstotliwości (35)
Dodatkowe detektory i ograniczniki zakłóceń (37)
4.Przystawki poprawiające obwody niskiej częstotliwości odbiornika (40)
Wprowadzenie rozdzielnej regulacji barwy (40)
Przystawki z korekcją tonu do podłączenia adapterów (42)
Dodatkowe wyjścia (43)
Stopień wyjściowy z rozdziałem częstotliwości (43)
5.Właściwości regulacji przystawek w.cz. (44)

Strojenie obwodów w „zimnym” odbiorniku (44)

Dodatki (53)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl