Zbigniew Żyszkowski "Podstawy elektroakustyki"


Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie 2 (całkowicie przerobione i rozszerzone), nakład 3200 egz., Warszawa, 1966

    "W książce podano zasady wytwarzania, przetwarzania, zapisywania i odtwarzania dźwięku oraz omówiono teorię, konstrukcję i zastosowanie przetworników elektro-mechano-akustycznych i urządzeń elektroakustycznych. Podano również podstawowe wiadomości o mowie, słuchu, instrumentach muzycznych, izolacji akustycznej, akustyce wnętrz oraz pomiarach akustycznych.
     Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników, zajmujacych się projektowaniem i badaniem przetworników i urządzeń elektroakustycznych oraz studentów wyższych szkół technicznych."
Wykaz ważniejszych oznaczeń (17)
1. Zasada ruchu falowego (21)
1.1. Istota ruchu falowego
1.2. Rodzaje fal
1.3. Wykres ruchu cząstki
1.4. Zasada Huygensa
1.5. Prawo odwrotności kwadratów
1.6. Odbicie fal
1.7. Załamanie fal
1.8. Interferencja i nakładanie się fal
1.9. Uginanie się fal
1.10. Obserwowanie i fotografowanie rozchodzenia się fal
2. Drgania punktu materialnego (37)
2.1. Drgania okresowe
2.2. Ruch sinusoidalny punktu
2.3. Energia drgań sinusoidalnych
2.4. Drgania tłumione
2.5. Drgania wymuszone, rezonans
2.6. Rezonans przesunięcia
2.7. Rezonans prędkości
2.8. Praca potrzebna do podtrzymania drgań
2.9. Drgania niesunusoidalne
2.10. Drgania układów nielinearnych
3. Fale dźwiękowe (55)
3.1. Równanie ruchu falowego
3.2. Fale sinusoidalnie zmienne
3.3. Równanie fali dźwiękowej
3.4. Równanie fali płaskiej
3.5. Równanie fali kulistej
3.6. Prędkość rozchodzenia się silnych dźwięków
3.7. Odbicie fal dźwiękowych
3.8. Przechodzenie dźwięku z jednego środowiska do drugiego
3.9. Energia zawarta w fali. Natężenie dźwięku
3.10. Zjawisko Dopplera
3.11. Załamanie i uginanie się fal dźwiękowych
3.12. Fale dźwiękowe w ciałach stałych
4. Analogie między układami elektrycznymi, mechanicznymi i akustycznymi (85)
4.1. Wstęp
4.2. Źródła elektryczne, mechaniczne i akustyczne
4.3. Elementy układów mechanicznych i akustycznych
4.4. Schematy układów mechanicznych i akustycznych
4.5. Analogie między wielkościami elektrycznymi, mechanicznymi i akustycznymi
4.6. Schemat elektryczny dźwigni
4.7. Dwójniki elektryczne, mechaniczne i akustyczne
4.8. Czwórniki elektryczne, mechaniczne i akustyczne
5. Szczególne układy akustyczne (127)
5.1. Rezonator komorowy
5.2. Rezonatory sprzężone
5.3. Rury
5.4. Rury stratne
5.5. Cienka rurka
5.6. Cienka szczelina
5.7. Płyta perforowana
5.8. Tuba
5.9. Łączniki wykładnicze
6. Drgania brył (156)
6.1. Wstęp
6.2. Układ materialny o dwóch stopniach swobody
6.3. Układ o n-stopniach swobody
6.4. Drgania strun
6.5. Drgania prętów
6.6. Drgania membran
6.7. Drgania w komorach
7. Promieniowanie źródeł dźwięku (201)
7.1. Wstęp
7.2. Źródło punktowe pulsujące
7.3. Źródło dipolowe
7.4. Kula pulsująca
7.5. Kula drgająca
7.6. Tłok kołowy drgający w nieskończenie wielkiej odgrodzie
7.7. Tłok kołowy drgający na końcu długiej rury
7.8. Tłok kołowy swobodny
7.9. Tłok prostokątny drgający w nieskończenie wielkiej odgrodzie
7.10. Promieniowanie źródeł liniowych
7.11. Promieniowanie tuby wykładniczej
7.12. Promieniowanie tuby wielodrożnej
7.13. Promieniowanie głośnika stożkowego
7.14. Promieniowanie układów głośników otwartych. Wzajemna impedancja promieniowania
7.15. Współczynnik kierunkowości i zysk kierunkowości źródła
8. Pochłanianie dźwięku i izolacja akustyczna (242)
8.1. Wstęp
8.2. Pochłanianie dźwięku w środowisku gazowym
8.3. Pochłanianie dźwięku przez materiały i ustroje
8.4. Specjalne ustroje dźwiękochłonne
8.5. Przenoszenie dźwięków zakłócających
8.6. Przenoszenie dźwięku przez pojedynczą przegrodę
8.7. Przenoszenie dźwięku przez przegrodę dwuściankową
8.8. Przenoszenie dźwięku przez przegrodę wielościankową
9. Instrumenty muzyczne (272)
9.1. Wiadomości wstępne
9.2. Instrumenty strunowe
9.3. Organy
9.4. Instrumenty drewniane dęte
9.5. Instrumenty metalowe dęte
9.6. Instrumenty perkusyjne
9.7. Instrumenty elektryczne
9.8. Poziomy średnie i szczytowe dźwięków muzycznych
10. Mowa ludzka (296)
10.1. wstęp
10.2. Organ mowy
10.3. Samogłoski
10.4. Spółgłoski
10.5. Moc akustyczna mowy
10.6. Rozkład poziomów natężenia dźwięku mowy
10.7. Charakterystyki kierunkowości ust
11. Słuch (308)
11.1. Budowa ucha
11.2. Teorie słyszenia
11.3. Granice i powierzchnia słyszalności
11.4. Wysokość tonu
11.5. Natężenie dźwięku, głośność
11.6. Odczuwanie zmiany wysokości tonu
11.7. Zależność wysokości tonu od natężenia dźwieku
11.8. Odczuwanie zmiany szerokości pasma przepuszczania
11.9. Tony subiektywne
11.10. Szum i hałas
11.11. Zagłuszanie dźwięku
11.12. Umiejscawianie źródła dźwięku
11.13. Odczuwanie względnych opóźnień dźwięków
11.14. Dane akustyczne ucha
11.15. Głuchota
12. Ocena jakości odtwarzania dźwięków (348)
12.1. Wstęp
12.2. Cechy dźwięków mowy i muzyki
12.3. Czynniki wpływające na jakość odtwarzania dźwięków
12.4. Ocena jakości odtwarzania mowy
12.5. Ocena jakości odtwarzania muzyki
13. Przetworniki elektromechaniczne (369)
13.1. Wstęp
13.2. Teoria czwórnikowa elektromechanicznych przetworników odwracalnych
13.3. Teoria dwójnikowa elektromechanicznych przetworników odwracalnych
13.4. Przetworniki magnetyczne
13.5. Przetwornik elektrostatyczny
13.6. Przetwornik piezoelektryczny
13.7. Przetwornik elektronowy
13.8. Przetwornik stykowy
14. Głośniki otwarte (411)
14.1. wstęp
14.2. Głośnik jednomembranowy jednocewkowy
14.3. Ograniczenia akustycznej mocy promieniowanej
14.4. Zależność między sprawnością a skutecznością mocową głośnika
14.5. Wpływ wysokości stożka membrany na charakterystykę kierunkowości
14.6. Sposoby rozszerzenia zakresu przetwarzania
14.7. Głośniki z ujemnym sprzężeniem zwrotnym
14.8. Odtwarzanie stanów nieustalonych
14.9. Zniekształcenia nielinearne
14.10. Elementy konstrukcyjne głośników stożkowych
14.11. Głośnik elektrostatyczny
14.12. Zwrotnice elektryczne
15. Obudowy głośników otwartych (468)
15.1. Wstęp
15.2. Odgroda
15.3. Obudowa otwarta
15.4. Obudowa zamknięta
15.5. Obudowa z otworem
15.6. Obudowa z otworem stratnym
15.7. Obudowa labiryntowa
15.8. Obudowa tubowa
15.9. Obudowa krótkotubowa
15.10. Obudowa dzwonowa
15.11. Obudowa podziemna
15.12. Kolumna głośnikowa
16. Głośniki tubowe (504)
16.1. Wstęp
16.2. Sprawność głośnika tubowego
16.3. Rodzaje głośników tubowych
16.4. Inne rodzaje głośników tubowych
16.5. Ograniczenia największej akustycznej mocy promieniowanej
16.6. Zniekształcenia nielinearne
16.7. Elementy konstrukcyjne głośników tubowych
17. Słuchawki (533)
17.1. Wiadomości wstępne
17.2. Słuchawka elektromagnetyczna
17.3. Słuchawka magnetoelektryczna cewkowa
17.4. Słuchawka piezoelektryczna
18. Mikrofony (553)
18.1. Rodzaje i podział mikrofonów
18.2. Mikrofony wszechkierunkowe
18.3. Mikrofony dwukierunkowe
18.4. Mikrofony jednokierunkowe
18.5. Mikrofony o regulowanej kierunkowości
18.6. Mikrofony wybitnie jednokierunkowe
18.7. Mikrofony krtaniowe
18.8. Osłony przeciwwiatrowe
18.9. Szumy mikrofonów
19. Zapisywanie i odczytywanie dźwięku (621)
19.1. wstęp
19.2. Mechaniczne zapisywanie dźwięku na płytach
19.3. Odczytywanie dźwięku z płyt
19.4. Zapiywanie systemem Philips-Millera
19.5. Optyczne zapisywanie dźwięku
19.6. Optyczne odczytywanie dźwięku
19.7. Magnetyczne zapisywanie dźwięku
19.8. Magnetyczne odczytywanie dźwięku
19.9. Zastosowanie zapisywania magnetycznego w kinematografii
20. Akustyka wnętrz (701)
20.1. Rozchodzenie się dźwięku w pomieszczeniu zamkniętym
20.2. Narastanie i zanikanie dźwięku w pomieszczeniach
20.3. Czas pogłosu
20.4. Współczynnik pochłaniania dźwięku
20.5. Najkorzystniejszy czas pogłosu
20.6. Wytyczne budowy pomieszczeń
21. Urządzenia elektroakustyczne (720)
21.1. Wiadomości wstępne
21.2. Podział urządzeń według ilości kanałów
21.3. Podział urządzeń według zastosowań
21.4. Urządzenia jednokanałowe
21.5. Urządzenia stereofoniczne
21.6. urządzenia pseudostereofoniczne
21.7. Specjalne urządzenia elektroakustyczne
21.8. Akustyczne sprzężenie zwrotne
22. Pomiary (778)
22.1. Wstęp
22.2. Pomiary wielkości podstawowych
22.3. Pomiary właściwości mikrofonów
22.4. Pomiary właściwości głośników
22.5. Pomiary właściwości słuchawek
22.6. Pomiary właściwości gramofonów
22.7. Pomiary właściwości magnetofonów
22.8. Pomiary aparatów telefonicznych
23. Dodatek (845)
23.1. Podstawowe pojęcia akustyczne i ich definicje
23.2. Tablice uzupełniające
Wykaz literatury (855)
Skorowidz (872)

[spis książek]

© 2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA