R. Zimmermann, Z. Kachlicki "Półprzewodnikowe diody specjalne"


Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 3000 + 200 egz., Warszawa, 1965

Przedmowa
1. Diody tunelowe (9)
1.1. Własności diody tunelowej
1.2. Wzmacniacze z diodami tunelowymi
1.3. Generatory z diodami tunelowymi
1.4. Odbiorniki i nadajniki z diodami tunelowymi
1.5. Działanie odtłumiające diody tunelowej
1.6. Układy przerzutnikowe z diodami tunelowymi
1.7. Generatory drgań relaksacyjnych
1.8. Generator funkcyjny
1.9. Układy do przemiany częstotliwości
1.10. stabilizowane zasilacze niskonapięciowe z diodami wstecznymi i diodami Zenera
1.11. Detektory na diodach wstecznych i diodach tunelowych
1.12. Układy obcinające, przerywacze, modulatory itp. na diodach wstecznych i diodach tunelowych
1.13. Pomiary diody tunelowej
2. Diody Zenera (128)
2.1. Charakterystyka i parametry diody
2.2. Zastosowanie diody Zenera do stabilizacji napięcia
2.3. Diody Zenera jako ograniczniki napięcia i prądu
2.4. Różnorodne zastosowania diody Zenera
2.5. Zastosowanie diody Zenera we wzmacniaczach, układach obcinających i innych
2.6. Badanie i pomiary diod Zenera
3. Fotodiody (200)
3.1. zasada działania
3.2. Charakterystyka widmowa fotodiody
3.3. Definicje czułości
3.4. Charakterystyki
3.5. Charakterystyka kierunkowości
3.6. Wpływ temperatury i jego kompensacja
3.7. Bezwładność, charakterystyka częstotliwościowa
3.8. Konstrukcje i typy fotodiod
3.9. Poziom szumów
3.10. Maksymalna moc osiągalna. Całkowity układ zastępczy
3.11. Fotodiody z dwoma złączami
3.12. Fotodioda kierunkowa z dwoma złączami
3.13. Porównanie różnych przetworników światłoczułych
3.14. Zastosowanie fotodiod
3.15. Przykłady układów z fotodiodami
4. Diody czterowarstwowe (226)
4.1. Własności diod czterowarstwowych
4.2. Zastosowanie diod czterowarstwowych w układach kontrolnych i zabezpieczających
4.3. Zastosowanie diod czterowarstwowych w układach przekaźnikowych i przerzutnikach
4.4. zastosowanie diod czterowarstwowych w generatorach
4.5. Ukłądy liczące
5. Diody pojemnościowe (249)
5.1. własności diody pojemnościowej
5.2. Układy parametryczne
5.3. Inne zastosowania diody pojemnościowej
6. Diody elektrochemiczne "Solion"
6.1. Istota elementów elektrochmicznych "Solion"
6.2. Fizyczne podstawy działania diody "Solion"
6.3. Dioda integracyjna produkcji TRE (Texas - Research and Electronic Corp.), typu SV100
7. Przegląd wytwarzanych diod specjalnych (281)
7.1. Przegląd wytwarzanych diod Zenera
7.2. Przegląd produkowanych diod tunelowych i wstecznych

[spis książek]

© 2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA