Aleksander Zawada "Lampy elektronowe w aplikacjach audio"

Wydawnictwo BTC, wydanie 1, Warszawa, 2004

Przedmowa (6)
1. Lampy elektronowe (7)
Wiadomości ogólne
Lampa jako element liniowy
Dioda
Trioda
Tetroda
Pentoda
Heksoda
Heptoda
Magiczne oko (elektronowy wskaźnik wysterowania lub dostrojenia)
Badanie sprawności lamp elektronowych
Kontrola stanu grzejnika
Wykrywanie zwarć międzyelektrodowych
Ocena emisji lampy
Jakość próżni
Układy do wyznaczania charakterystyk statycznych lamp
Układy do badania diod
Układy do badania triod
Układy do wyznaczania charakterystyk pentod
Zasilacz do układów pomiarowych
Korzystanie z charakterystyk statycznych lamp
Wyznaczanie nachylenia Sa z charakterystyki Ia=f(Us)
Wyznaczanie współczynnika amplifikacji Ka z rodziny charakterystyk anodowych
Wyznaczanie rezystancji wewnętrznej Ra z charakterystyki Ia=f(Ua)
Określanie charakterystyk statycznych przy różnych napięciach siatki drugiej dla pentody
Lampy gazowane
Lampa neonowa (neonówka)
Tyratron
2. Układy zasilania (39)
Prostowniki
Prostowniki lampowe
Prostowniki półprzewodnikowe
Przykładowe układy prostowników
Stabilizatory napięcia
Układy stabilizatorów napięcia
Wskazówki dotyczące konstruowania zasilaczy
3. Bloki funkcjonalne wzmacniaczy audio (57)
Podstawowe układy pracy lamp we wzmacniaczach
Układ WK
Układ WA (wtórnik katodowy)
Układ WS
Wzmacniacze mocy m.cz.
Klasy pracy wzmacniaczy mocy
Punkt pracy we wzmacniaczu mocy
Obliczanie parametrów i wartości elementów dla wzmacniaczy mocy
Warunki pracy transformatora głośnikowego w klasie A
Przykładowe rozwiązania wzmacniaczy końcowych w klasie A
Wzmacniacze beztransformatorowe
Wzmacniacze pracujące w klasie AB
Warunki pracy transformatora wyjściowego we wzmacniaczach klasy AB i B
Przykładowe rozwiązania wzmacniacza mocy w klasie AB
Wzmacniacze napięciowe m.cz.
Ujemne sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach m.cz.
Przykładowe rozwiązania wzmacniaczy napięciowych
Inwertery fazy
Kaskody
Układy regulacji barwy dźwięku
Regulatory dwójnikowe
Regulatory czwórnikowe
Przykłady obliczania czwórników
Przykłady rozwiązań układów barwy dźwięku
Zakłócenia we wzmacniaczach m.cz. i ich usuwanie
Przydźwięk sieci
Mikrofonowanie
Sprzężenia pasożytnicze
Szumy we wzmacniaczach m.cz.
Uwagi dotyczące montażu wzmacniaczy m.cz.
Podstawowe pomiary we wzmacniaczach m.cz.
Pomiary napięć i prądów w układzie
Pomiar mocy pobieranej z sieci
Wyznaczanie zawartości harmonicznych (zniekształceń nieliniowych) metodą pięciopunktową
Pomiar zawartości harmonicznych miernikiem zniekształceń nieliniowych
4. Przykładowe projekty (124)
Wzmacniacz na lampie ECL11
Wzmacniacz na lampie ECL82 bez pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego
Wzmacniacz na lampie ECL82 z pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego
Wzmacniacz na lampach ECC83 i EL84
Wzmacniacz z wyjściowym stopniem przeciwsobnym na lampach 6P3S
Wzmacniacz z wyjściowym stopniem przeciwsobnym o mocy 20W
Wzmacniacz przeciwsobny na lampach EL36
Wzmacniacz stereofoniczny na lampach EL84 pracujący w klasie A
Wzmacniacz na lampach ECC83 i EL84 z USZ
Hybrydowe wzmacniacze słuchawkowe
Wzmacniacz słuchawkowy bez transformatorów wyjściowych
Lampowy korektor graficzny
Lampowy analizator widma
Lampowy kompresor dynamiki
Informacje dodatkowe (149)
Dodatek A. Wybrane charakterystyki i dane niektórych typów lamp stosowanych w projektach opisanych w książce (ECC83, EF86, EL34, EL84, EM84)
Dodatek B. Europejskie oznaczenia lamp elektronowych
Dodatek C. Oznaczenia rosyjskich lamp elektronowych
Dodatek D. Płytka drukowana sekwencera zasilania do urządzeń lampowych
Dodatek E. Oprogramowanie CAD/EDA dla projektantów układów lampowych
Dodatek F. Tabela rosyjskich zamienników wybranych lamp europejskich i amerykańskich
Bibliografia (175)
Internet (175)
Skorowidz (176)

[spis książek]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl