M. Zarembiński "Wykonywanie i instalowanie anten telewizyjnych"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 20000 + 190 egz., Warszawa, 1962

1. Fale elektromagnetyczne (7)
2. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych (13)
3. Zasięg telestacji (stacji telewizyjnej) (21)
4. Telestacje polskie i telestacje zagraniczne odbierane w Polsce (23)
5. Przewody zasilające anteny odbiorcze (fidery) (26)
6. Zasady działania i budowy prostych anten telewizyjnych (33)
7. Linie zasilające i ich dopasowania (49)
8. Wykonanie anten telewizyjnych (63)
9. Radioelektryczne zakłócenia odbioru radiowego (103)
10. Zasady doboru i ustawiania anteny (105)
11. Odgromowe zabezpieczanie anten (108)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl