Tadeusz Zagajewski "Układy elektroniki przemysłowej"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2 zmienione, nakład 5200egz., Warszawa, 1971

Zestawienie oznaczeń literowych (9)
1. Wstęp (11)
2. Metody analizy układów elektronicznych (13)
Uwagi wstępne. Metody wyrażania wielkości zmiennych. Analiza obwodów liniowych. Analiza obwodów nieliniowych.
3. Układy prostownicze i przetwarzające prąd (75)
Uwagi wstępne. Prostowniki niesterowane. Prostowniki sterowane. Układy inwersyjne. Falowniki. Układy sterownicze (sterowniki) prądu zmiennego.
4. Układy wzmacniające (166)
Zasadnicze pojęcia. Podstawowe właściwości wzmacniaczy. Szerokopasmowe wzmacniacze napięciowe. Wzmacniacze selektywne. Wzmacniacze prądu stałego. Wzmacniacze mocy.
5. Układy generacyjne (272)
Zasadnicze pojęcia. Generatory LC drgań sinusoidalnych. Generatory mocy. Generatory RC drgań sinusoidalnych. Generatory drgań o przebiegach trójkątnych. Generatory impulsów prostokątnych.
6. Układy przekształcające (374)
Wprowadzenie. Układy przekształcające statycznie. Układy przekształcające dynamicznie. Układy wzajemnego kształtowania paru sygnałów. Układy przekształcające liczbę impulsów.
7. Układy modulacyjne (443)
Zasadnicze pojęcia. Układy modulacji amplitudy. Modulacja fazy i częstotliwości.
8. Układy demodulacyjne (472)
Uwagi ogólne. Układy demodulacji amplitudowej. Układy demodulacji częstotliwościowej. Układy demodulacji i detekcji fazy.
9. Układy przekaźnikowe (501)
Zasadnicze pojęcia. Napięciowe i prądowe układy przekaźnikowe. Czasowe układy przekaźnikowe. Parametryczne układy przekaźnikowe. Fotoelektryczne układy przekaźnikowe. Układy logiczne. Układy bramkowe.
Skorowidz (565)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl