Władysław Arnold Trembliński "Stabilizatory napięcia prądu zmiennego"

trembinski1.jpg (22203 bytes)

Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1957

1. Wstęp (7)
1.1. Ważniejsze pojęcia (7)
1.2. Potrzeba regulacji i stabilizacji napięcia sieci elektroenergetycznej (8)
2. Praktyczne sposoby utrzymania napięcia na określonym poziomie (11)
2.1. Uwagi ogólne (11)
2.2. Urządzenia wykorzystujące elementy nieliniowe (11)
2.3. Urządzenia wykorzystujące baretery (stabilizacja prądu) (12)
2.4. Autotransformatory z odczepami do regulacji ręcznej (24)
2.5. Transformatory z odczepami i regulacją ręczna lub samoczynną (24)
2.6. transformatory z dodatkowym zwartym uzwojeniem (27)
2.7. Transformatory lub autotransformatory z przesuwanym uzwojeniem (28)
2.8. Transformatory lub autotransformatory z przesuwanym rdzeniem (35)
2.9. Regulatory indukcyjne (36)
2.10. Układy z zastosowaniem transformatorów (41)
2.11. Układy wykorzystujące nasycenie rdzenia stalowego (45)
2.12. Inne układy (49)
3. Stabilizacja napięcia prądu zmiennego z wykorzystaniem nasycenia rdzenia stalowego (stabilizatory magnetyczne) (50)
3.1. Uwagi ogólne (50)
3.2. Ustalenie pojęć porównawczych przy stabilizacji (50)
3.3. Charakterystyki (52)
3.4. Inne wiadomości eksploatacyjne (54)
3.5. Rodzaje stosowanych układów (55)
3.6. polepszenie kształtu krzywej napięcia ustabilizowanego (69)
4. Spotykane stabilizatory magnetyczne(71)
4.1. Uwagi ogólne (71)
4.2. Układy (71)
4.3. Rdzenie (72)
4.4. Kondensatory (73)
4.5. Obwody rezonansowe (74)
4.6. Włączanie do sieci jednofazowej i trójfazowej (75)
5. Dane niektórych stabilizatorów importowanych (76)
5.1. Uwagi ogólne (76)
5.2. Stabilizatory niemieckie (76)
5.3. Stabilizatory radzieckie (80)
5.4. Stabilizator austriacki typu SPGH 600 (84)
5.5. Stabilizator czeski typu TM 594 firmy Tesla (85)
5.6. Stabilizatory szwajcarskie typu BBC (86)
5.7. Stabilizatory amerykańskie typu SOLA (87)
5.8. porównanie spotykanych w kraju stabilizatorów importowanych (90)
6. Stabilizatory krajowe (91)
6.1. Uwagi ogólne (91)
6.2. Warunki techniczne na stabilizatory magnetyczne (91)
6.3. Stabilizatory opracowane w Instytucie Łączności (95)
6.4. Stabilizatory ZEPW (109)
6.5. Stabilizatory ZPPŁ (112)
6.6. porównanie stabilizatorów krajowych (113)
7. Wytyczne dotyczące obliczania stabilizatorów (118)
7.1. Uwagi ogólne (118)
7.2. Obliczanie układu z pojemnością równoległą i dwiema indukcyjnościami szeregowymi (119)
7.3. Obliczanie stabilizatora na wspólnym rdzeniu z bocznikiem magnetycznym metodą rachunkowo - graficzną (134)
7.4. Obliczanie stabilizatora na wspólnym rdzeniu bez bocznika magnetycznego metodą graficzną (135)
7.5. Obliczanie układu z pojemnością szeregową (139)
8. Wytyczne dotyczące wykonywania stabilizatorów (143)
8.1. Uwagi ogólne (143)
8.2. Wybór i wykonanie rdzenia (143)
8.3. Wykonywanie korpusów (144)
8.4. Uzwajanie (152)
8.5. Sprawdzanie uzwojeń (152)
8.6. Sprawdzanie prawidłowości wyboru wymiarów rdzenia (153)
8.7. Montaż (154)
9. Wytyczne dotyczące regulacji i sprawdzanie stabilizatorów (158)
10. Wskazówki dotyczące usuwania błędów i regulacji stabilizatorów (164)
11. Przykłady wykonania stabilizatorów (167)
Wykaz literatury (170)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl