F.E. Terman "Radiotechnika" - tom 2

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1,
Warszawa 1952
(tłumaczenie H.Sacharewicz, J.Kosacki, B.Paszkowski, St.Cynke, H.Kalita, A.Czechowski, Fr.Gomuliński, J.Kacprowski)

Rozdział 9. Modulacja (679)
Modulacja amplitudy. Wzmacniacze klasy C z modulacją w obwodzie anodowym. Różne sposoby modulacji amplitudy. Metody eliminacji fali nośnej i nadawanie jednowstęgowe. Modulacja częstotliwości. Przedstawienie modulacji amplitudy, częstotliwości i fazy za pomocą wirujących wektorów. Wytwarzanie fal o modulowanej częstotliwości i fazie. Zachowanie się układów przy falach o modulowanej częstotliwości. Zadania.
Rozdział 10. Detektory i układy przemiany (728)
Detekcja fali o modulowanej amplitudzie. Detektory diodowe dla fal o modulowanej amplitudzie. Różne metody detekcji fal o modulowanej amplitudzie. Detektory krystaliczne. Woltomierze lampowe. Detekcja sygnałów o modulowanej fazie i częstotliwości. Przemiana częstotliwości. Detekcja heterodynowa. Lampy do przemiany częstotliwości dla odbiorników superheterodynowych. Układy przemiany z prostownikami krystalicznymi i diodowymi. Różne układy. Zadania.
Rozdział 11. Źródła energii zasilającej lampy (790)
Moc żarzenia katody. Napięcie początkowe siatki czynnej. Źródła mocy anodowej. Prostowniki do zasilania anody. Układy prostownicze. Właściwości prostowników z filtrem o wejściu dławikowym. Właściwości prostowników z filtrem o wejściu kondensatorowym. Filtry. Przykłady obliczeń układów prostownikowych. Wibratorowe układy zasilające. Układy prostowników o regulowanym napięciu. Zadania.
Rozdział 12. Szumy własne i specjalne układy lampowe (834)
Szumy cieplne. Szumy w lampach. Generatory relaksacyjne. Dzielenie częstotliwości. Układy spustowe. Wytwarzanie drgań o specjalnym kształcie. Wytwarzanie opóźnienia czasowego. Układy zliczające. Zadania.
Rozdział 13. Propagacja fal elektromagnetycznych (877)
Czynniki wpływające na propagację fal. Fala przyziemna. Rozchodzenie się fali przestrzennej ze specjalnym uwzględnieniem bardzo wielkich częstotliwości. Odbicie fal radiowych. Jonosfera. Istota wpływu jonosfery na propagację fal radiowych. Teoria propagacji fali jonosferycznej. Istota wpływu jonosfery na propagację fal radiowych. Teoria propagacji fali jonosferycznej. Pomiary charakterystyk jonosfery. Charakterystyki propagacji fal radiowych o różnych częstotliwościach w związku z zagadnieniami praktyki radiokomunikacyjnej. Związek między aktywnością słońca oraz warunkami meteorologicznymi a propagacją fal radiowych. Szumy i zakłócenia atmosferyczne. Zasada wzajemności Rayleigh-Carsona. Zadania.
Rozdział 14. Anteny (954)
Podstawowe rozważania o promieniowaniu przewodów. Podstawowe rozważania o charakterystykach kierunkowych anten uniezależnionych od wpływu ziemi. Wpływ ziemi. Anteny uziemione. Wielokrotne układy anten. Współczynniki układów. Oporność własna, oporność wzajemna i fazowości anten. Zależności energetyczne w antenach; oporność promieniowania, kierunkowość i zysk anteny. Ważniejsze systemy anten. Anteny aperturowe. Zagadnienia szerokopasmowości w antenach nadawczych. Praktycznie stosowane anteny nadawcze. Podstawowe właściwości anten odbiorczych i wzajemność właściwości anten przy nadawaniu i odbiorze. Praktycznie stosowane anteny odbiorcze. Zadania.
Rozdział 15. Nadajniki i odbiorniki radiowe, systemy radiokomunikacyjne (1054)
Nadajniki - rozważania ogólne. Nadajniki z modulacją amplitudy dla radiotelefonii i podobnych zastosowań. Nadajniki z modulacją częstotliwości dla służb radiotelefonicznych i innych. Nadajniki radiotelegraficzne. Odbiorniki radiowe. Odbiorniki radiofoniczne. Dodatkowe urządzenia w odbiornikach radiofonicznych. Odbiorniki i technika odbioru dla celów innych niż radiofonia. Szumy odbiornika. Zmniejszenie szumów i zakłóceń w układach z modulacją częstotliwości. Układy radiokomunikacji impulsowej. Systemy radiowe przekaźnikowe. zadania.
Rozdział 16. Radar (Radiolokacja) i radionawigacja (1129)
Radar. Urządzenia radarowe nadawcze. Anteny radarowe. Urządzenia radarowe odbiorcze. Latarnie radarowe. Impulsowe systemy nawigacyjne (Loran i Gee). Radiowysokościomierz. Radiolatarnie. Systemy lądowania. Radionamierzanie. Zadania.
Rozdział 17. Telewizja (1191)
Zasada telewizji. Telewizyjne lampy analizujące. Wybieranie, synchronizacja i gaszenie. Pasmo częstotliwości i zdolność odtwarzania. Nadajniki telewizyjne. Odbiorniki telewizyjne. Telewizja barwna. Zadania.
Rozdział 18. Elektroakustyka i urządzenia elektroakustyczne (1237)
Właściwości dźwięków słyszalnych. Właściwości słuchu ludzkiego. Zasady akustyki. Wpływ zniekształceń na odtwarzanie dźwięków. Głośniki dynamiczne z membraną papierowa. Tuby. Głośniki - rozważania ogólne. Słuchawka telefoniczna. Mikrofony. Zadania.
Skorowidz rzeczowy (1294)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl