"Elektryfikacja odbiorników bateryjnych i budowa odbiorników elektrycznych", Wydanie Polskich Zakładów Philips, S.A.

Transformator prostowniczy i dławik (dławiki) muszą być umieszczone jaknajdalej od transformatora małej częstotliwości, ponieważ możliwe sa szkodliwe sprzężenia.

UWAGA.

Po obliczeniu oporów redukcyjnych musimy określić moc w nich wydzieloną i w zależności od tego nabyć odpowiednie opory.

Obliczenie przeprowadzamy w sposób następujący:

Moc = opór (w omach) x prąd x prąd (w amperach)

Przykład: Obliczenie mocy wydzielonej w oporze R1:

15000 x 0,0085 x 0,0085 = 1 Watt.

Wobec tego wybierzemy opór, mogący wytrzymać conajmniej 1 Watt.

_____________________________________________________________________

LAMPY PHILIPS "MINIWATT"

na prąd zmienny.

Radjoamator, posługujący się lampami na prąd zmienny, pozbywa się troski, związanej z ustawicznem odnawianiem bateryj i akumulatorów ma bowiem możność bezpośredniego obsługiwania swego odbiornika prądem zmiennym z sieci.

Lampy te dzielą się na dwie grupy: żarzonych bezpośrednio i pośrednio. W lampach żarzonych bezpośrednio emisja elektronów odbywa się wprost z żarzonego drucika.

W lampach żarzonych pośrednio, emisja elektronów następuje ze specjalnej warstwy emitującej, katody, nagrzewanej pośrednio przez drucik żarzony prądem zmiennym; dzięki takiemu systemowi żarzenia emisja w lampach na prąd zmienny jest tak samo równomierna, jak w lampach, żarzonych z akumulatora.

Lampy ekranowane na prąd zmienny posiadają siatkę osłonną, zmniejszającą pojemność między anodą a siatką praktycznie do zera. Dzięki temu osiągamy stabilizację wzmocnienia wielkiej częstotliwości a prócz tego oscylacje powstające w obwodzie lampy detektorowej, nie zakłócają odbioru sąsiadom.

Szczególnie dobre wyniki pozwala uzyskać nowa lampa E 452 T o nachyleniu niemal 3 razy większem, niż typ E 442. Lampę E 452 T można stosować we wszystkich tych wypadkach, gdzie znajduje zastosowanie lampa E 442, jednakże wykorzystanie w całej pełni zalet tej nowej lampy wymaga bardzo starannie skonstruowanych obwodów strojonych.

<<  15  >>

[spis treści]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl