"Elektryfikacja odbiorników bateryjnych i budowa odbiorników elektrycznych", Wydanie Polskich Zakładów Philips, S.A.

ZASILACZE

Jak wykazano wyżej, odbiorniki na prąd zmienny są zasilane bądź przez odpowiedni aparat, dostarczający napięć anodowych i siatkowych oraz transformator żarzenia, bądź też przez aparat anodowo - żarzeniowy REX.

Rozróżniamy dwa rodzaje aparatów (zasilaczy) anodowo - żarzeniowych:

zasilacz uniwersalny, przeznaczony do elektryfikacji już istniejących odbiorników,

zasilacz, jako część składowa posiadanego wzgl. budowanego odbiornika na prąd zmienny.

W tym ostatnim wypadku odbiornik zelektryfikowany wraz z zasilaczem stanowi jedną całość, dzięki czemu unika się połączeń odbiornika ze źródłami prądu zapomocą kabelków.

W niniejszej broszurce zajmiemy się jedynie tym drugim typem zasilaczy.

W skład zasilacza wchodzą następujące zasadnicze części:

  1. transformator,
  2. lampa prostownicza,
  3. filtr (dławiki i kondensatory),
  4. dzielnik napięć.

Zasadniczy schemat zasilacza widzimy na rys. 4.

 

Rys.4.

<<  6  >>

[spis treści]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl