"Elektryfikacja odbiorników bateryjnych i budowa odbiorników elektrycznych", Wydanie Polskich Zakładów Philips, S.A.

Uwagi.

  1. Przy nabywaniu lamp "U" nie trzeba zwracać uwagi na oznaczenia cokołu; lampa B 443 wina posiadać cokół A 35 cth, pozostałe lampy cokół A 35 fh.
  2. Tabela powyższa jest słuszna tylko w tym wypadku, jeżeli dobór uprzednio stosowanych lamp był racjonalny.
  3. Przy zastępowaniu lampy głośnikowej przez lampę B 443 należy uważać, aby lampa ta otrzymała odpowiednie ujemne napięcie siatkowe.
  4. Jeżeli w odbiorniku stosowane było już przedtem regulowane ujemne napięcie na siatkę lampy wielkiej częstotliwości, to zamiast lampy z automatycznem napięciem siatkowym typu U, należy zastosować zwykłą lampę do przebudowy, wyposażoną w cokół A 35 fh.

Należy podkreślić, że przebudowa odbiorników bateryjnych daje dodatnie wyniki w wypadku układów prostych, w których ilość lamp nie przekracza 4-5.

2. Stosowanie normalnych lamp na prąd zmienny.

Zastosowanie normalnych lamp na prąd zmienny pociąga za sobą konieczność poczynienia pewnych zmian w schemacie odbiornika.

Na rys. 2 podany jest schemat prostego układu 3-lampowego odbiornika z lampami, żarzonemi z akumulatora; na rys. zaś 3 schemat tegoż odbiornika przystosowany do lamp na prąd zmienny.

 

Rys.2

<<  4  >>

[spis treści]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl