"Elektryfikacja odbiorników bateryjnych i budowa odbiorników elektrycznych", Wydanie Polskich Zakładów Philips, S.A.

 WSTĘP

Udoskonalenia w radjotechnice idą, jeżeli chodzi o odbiór, przedewszystkiem w kierunku najdalej idącego uproszczenia czynności pomocniczych, związanych z obsługą odbiorników.

Stosowanie akumulatora żarzenia i baterji anodowej nie tylko sprawia dużo kłopotu i jest drogie, lecz również wymaga od posiadacza odbiornika racjonalnego konserwowania tych źródeł prądu. Pozatem należy podkreślić, że nowoczesne lampy odbiorcze wymagają dość wysokich napięć anodowych, których uzyskanie przy pomocy baterji anodowej natrafia na znaczne trudności. Okoliczność ta uniemożliwia całkowite wyzyskanie własności nowoczesnych lamp.

Idealnem rozwiązaniem zagadnienia źródeł prądu jest zasilanie odbiornika z sieci oświetleniowej prądu zmiennego. W tym celu należy zelektryfikować źródła zasilające:

  1. obwody anodowe
  2. obwody siatkowe oraz
  3. obwody żarzenia.

Najbardziej znanym i rozpowszechnionym sposobem korzystania z sieci oświetleniowej prądu zmiennego dla zasilania obwodów jest prostowanie prądu zmiennego przy pomocy lampy prostowniczej, a następnie "wygładzanie" go za pomocą filtra.

Urządzenie takie zwane aparatem anodowym (zasilaczem), bywa niejednokrotnie stosowane w połączeniu z bateryjką, doprowadzającą odpowiednie potencjały do siatek lamp. Nowoczesne aparaty anodowe (zasilacze) dostarczają także napięć siatkowych. Przy stosowaniu aparatu anodowego, pozostawał jednak jeszcze akumulator żarzenia.

Dopiero skonstruowanie specjalnych lamp katodowych na prąd zmienny umożliwiło całkowitą elektryfikację odbiorników.

W lampach tych (lampy z podgrzewaną katodą), emitująca elektrony katoda podgrzewana jest przez żarzony prądem zmiennym drucik, będąc od niego odizolowaną. Dzięki takiej konstrukcji, lampy o żarzeniu pośredniem mogą być stosowane we wszystkich układach, w których stosowane były lampy na prąd stały, dając wyniki równie dobre, a niejednokrotnie nawet lepsze od tych ostatnich.

1 >>

[spis treści]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl