A.M. Turiczin "Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych"


Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 2152 egz., Warszawa, 1957
Tłumaczył mgr inż. Andrzej Szulce

"   W książce omówione są podstawy fizyczne i teoria pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, sposoby rozwiązywania układów pomiarowych, działanie i budowa przetworników oraz kompletnych przyrządów pomiarowych.
     Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników zajmujących się usprawnieniem i automatyzacją procesów produkcyjnych w przemyśle, dla konstruktorów przyrządów pomiarowych i słuchaczy szkół wyższych i średnich."
Wstęp (9)
Część pierwsza. Przetworniki
I. Przetworniki parametryczne (13)
1. Przetworniki opornikowe
2. Przetworniki łącznikowe
3. Przetworniki stykowo-oporowe
4. Przetworniki naprężno-oporowe
5. Oporniki termometryczne
6. Przetworniki elektrolityczno-oporowe
7. Przetworniki polarograficzne
8. Przetworniki magnetoelastyczne
9. Przetworniki indukcyjnościowe
10. Przetworniki pojemnościowe
12. Przetworniki jonizacyjne
II. Przetworniki generatorowe (118)
13. Przetworniki indukcyjne
14. Przetworniki termoelektryczne
15. Przetworniki piezoelektryczne
16. Przetworniki przyrządów do mierzenia stężenia jonów wodorowych (ph-metrów)
17. Przetworniki kompensacyjne
Część druga. Podstawowe układy pomiarowe
III. Elementy układów pomiarowych (153)
18. Dopasowanie parametrów poszczególnych części składowych przyrządów pomiarowych
19. Dobroć miernika
20. Układy przemiany częstotliwości
21. Układy całkujące i różniczkujące
IV. Układy pomiarowe (201)
22. Niezrównoważone układy mostkowe stałoprądowe
23. Niezrównoważone układy mostkowe zmiennoprądowe
24. Układy pomiarowe równoważone automatycznie
Część trzecia. Przyrządy elektryczne do mierzenia wielkości nieelektrycznych
25. Przyrządy elektryczne do pomiaru wielkości mechanicznych
26. Przyrządy elektryczne do zdalnego pomiaru poziomu cieczy i ciał sypkich (wskaźniki poziomu)
27. Przyrządy elektryczne do pomiaru chropowatości (gładkości) powierzchni (profilomierze)
28. Przyrządy elektryczne do pomiaru odkształceń (tensometry)
29. Przyrządy elektryczne do pomiaru skupionych sił  i ciśnień (dynamometry i manometry)
30. Przyrządy elektryczne do pomiaru próżni (próżniomierze)
31. Przyrządy elektryczne do pomiaru parametrów drgań mechanicznych (wibrometry i akcelerometry)
32. Przyrządy elektryczne do pomiaru momentu skręcającego (torsjometry)
33. Przyrządy elekryczne do pomiaru prędkości obrotowej (tachometry)
VI. Przyrządy elektryczne do pomiaru temperatury (306)
34. Termometry oporowe i termometry termoelektryczne
35. Pirometry działające na zasadzie wyzyskania energii promieniowania ciał nagrzanych
VII. Przyrządy elektryczne do pomiaru stężenia substancji ciekłych i gazowych (364)
36. Przyrządy elektryczne do pomiaru stężenia substancji ciekłych i gazowych
37. Elektryczne pH-metry
38. Polarografy
39. Przyrządy elektryczne do pomiaru stężenia, oparte na zjawisku pochłaniania i rozpraszania energii promieniowania (kolorymetry, wskaźniki zadymienia)
40. Elektryczne analizatory gazu
41. Spektrograf mas
42. Przyrządy elektryczne do mierzenia wilgotności
Wykaz piśmiennictwa (427)
Skorowidz rzeczowy (433)

[spis książek]

© 2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA