W. Trusz "Mój odbiornik telewizyjny - poradnik dla kupujących i użytkujących odbiornik TV"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 20000 + 200 egz., Warszawa, 1970

"We wstępie podano krótko podstawowe wiadomości o nadawaniu i odbiorze audycji telewizyjnych oraz zasadę działania i typowe układy odbiorników TV. Analiza własności odbiorników oraz zawarte w dalszej części wskazówki umożliwią właściwy wybór, sprawdzenie i trafne kupno odbiornika.
W następnych rozdziałach podano wskazówki dotyczące ustawienia, zainstalowania i rejestracji odbiornika TV. Znajdują się tu wiadomości dotyczące oceny własności odbiornika, właściwego ustawienia obrazu, usuwania zakłóceń, konserwacji oraz napraw zarówno gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych, a nawet wskazówki dotyczące najprostszych napraw. W zakończeniu książki podano informacje dotyczące odbioru programu drugiego oraz cennik napraw odbiorników telewizyjnych.
Książka stanowi praktyczny poradnik i jest przeznaczona dla użytkowników odbiorników telewizyjnych."
Przedmowa (7)
1. Nadawanie programu telewizyjnego (9)
Wiadomości ogólne.
Przetwarzanie obrazu na sygnały elektryczne.
Kamery telewizyjne.
Nadawanie programu telewizyjnego ze studia.
Nadawanie programu spoza studia.
Nadawanie programów z taśm filmowych i magnetycznych.
Normy telewizyjne.
2. Odbiór programu telewizyjnego (45)
Przetwarzanie sygnałów elektrycznych na obraz.
Zasada działania odbiorników TV.
Układ blokowy odbiornika TV.
3. Podstawowe własności odbiorników TV (72)
Zasilanie, zabezpieczenie i pobór mocy.
Zakresy i kanały.
Rozmiary ekranu (obrazu)
Lampy elektronowe i półprzewodniki.
Ostrość obrazu.
Zdolność rozdzielcza i międzyliniowość.
Jaskrawość i kontrast.
Czułość.
Częstotliwość.
Zniekształcenia obrazu.
4. Wskazówki dla kupującego odbiornik TV (96)
Wybór odbiornika.
Sprawdzanie odbiornika przy zakupie.
Prawa kupującego odbiornik.
Transport odbiornika.
Rejestracja i opłaty za używanie odbiornika TV.
5. Instalowanie odbiorników TV (156)
Wybór miejsca oraz ustawienie odbiornika.
Wybór anteny telewizyjnej.
Konstrukcja i dopasowanie anten telewizyjnych.
Instalowanie anten telewizyjnych.
Ochrona odgromowa anten telewizyjnych.
6. Obsługa odbiorników TV (209)
Uruchamianie odbiornika.
Obrazy kontrolne i wywoławcze.
Ustawianie prawidłowego odbioru programu.
7. Eksploatacja, konserwacja i naprawa odbiornika TV (232)
Zasilanie odbiorników.
Zakłócenia i ich zwalczanie.
Konserwacja odbiorników.
Naprawy gwarancyjne.
Naprawy pogwarancyjne.
Najprostsze uszkodzenia i ich usuwanie.
Dodatek: Możliwości odbioru I i II programu TV (295)
Załącznik: Cennik napraw odbiorników telewizyjnych (305)
Wykaz literatury (312)

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl