Włodzimierz Trusz "Poznaj odbiorniki telewizyjne"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 30000 + 260 egz., Warszawa, 1962

Przedmowa
1. Ogólne wiadomości o nadawaniu i odbiorze programu telewizyjnego (7)
2. Podzespoły i elementy odbiorników telewizyjnych (23)
Odbiornik obrazu.
Odbiornik dźwięku.
Zasilanie odbiorników.
3. Układy odbiorników telewizyjnych (39)
Odbiorniki superheterodynowe o wydzielonym torze fonii.
Odbiorniki z bezpośrednim wzmocnieniem i o różnicowej metodzie odbioru fonii.
Odbiorniki superheterodynowe o różnicowej metodzie odbioru fonii.
4. Instalowanie odbiorników telewizyjnych (45)
Wybór miejsca na ustawienie odbiornika.
Wybór miejsca na ustawienie anteny.
Wybór oraz instalowanie anten telewizyjnych.
5. Obsługa i eksploatacja odbiorników telewizyjnych (69)
Uruchomienie odbiornika i ustawienie obrazu.
Usuwanie zniekształceń obrazu.
Walka z zakłóceniami odbioru telewizyjnego.
6. Wskazówki dla kupującego odbiornik telewizyjny (95)
Wybór odbiornika.
Sprawdzanie odbiornika przy zakupie.
7. Przegląd odbiorników telewizyjnych (101)
Dane techniczne, opisy, schematy
Turkus
Jantar
Szmaragd
Neptun
Szmaragd 901
Wawel 2
Astra
Rubin 102
Orion AT 504
Orion AT 602
Orion AT 603
Orion 53 T 816
Record 2
Temp 6
Lotos
Schematy (wkadka)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl