E. Teichman "Naprawa i zestrajanie radioodbiorników"

Spółdzielnia Księgarska "Ognisko", wydanie 2, Katowice, 1947

Słowo wstępne (7)
O tym trzeba wiedzieć (9)
Rozdział pierwszy
Wstępne wskazówki - pomiary - objaśnienia
Wstępny przegląd stanu odbiornika i instalacji (13)
Podczas próby uruchomienia odbiornik nie gra (15)
Zasada działania automatycznej regulacji głośności (Automatyka głośności i przeciwzanikowa) (17)
Optyczne wskaźniki cichego strojenia (20)
Automatyka przeciwzakłóceniowa (21)
Co to jest przeciwsprzężenie (22)
Automatyczne dostrajanie na środek rezonansu (23)
Normalne sposoby pomiaru napięć i prądów stałych (24)
Ułatwiony sposób pomiaru napięć stałych (26)
Pomiary napięć i prądów zmiennych (27)
Pomiary bez przecinania lub odłączania przewodów (29)
Sprawdzanie stanu lamp (31)
Baczność przy używaniu cokołów pośrednich (33)
Rozdział drugi
Uszkodzenia - błędy - naprawa
Odbiór zniekształcony (45)
Zła selektywność - odb. źle rozdziela stacje (47)
Trzaski - podczas strojenia i audycji (48)
Gwizdy, piski - (interferencja fal lub odb. oscyluje) (51)
Wadliwa praca oscylatora w superze (52)
Odbiornik milczy zupełnie (54)
Głośność odbioru nierówna (54)
Przydźwięk sieci (mruczenie, brum) (55)
Wadliwe odtwarzanie skali tonów (57)
Nienormalnie silny szum lampowy (57)
Wycie, zamiast audycji (58)
Wskaźnik strojenia nie działa (58)
Klekotanie - efekt "łodzi motorowej" (59)
Sprzężenie zwrotne (reakcja) nie działa (60)
Rdzeń transformatora sieciowego brzęczy (60)
Odbiornik jest wrażliwy na zbliżenia ręki (60)
Rozdział trzeci
Zestrajanie obwodów ze skalą - wyrównywanie nastrojenia
Ogólnie o zestrajaniu odbiorników (63)
Przed rozpoczęciem prac zestrojeniowo - wyrównawczych (65)
Czy do skalowania i wyrównywania nastrojenia obwodów potrzebne są przyrządy specjalne - i jakie (66)
Skalowanie i wyrównywanie za pomocą oscylatora pomiarowego (68)
Zastosowanie optycznych wskaźników cichego strojenia (71)
Co rozumieć jako "początek" i "koniec" skali (73)
Trwale zapamiętać dla prac wyrównywania nastrojeń (73)
Zasady zestrajania obwodu z markami skali (74)
Zestrajanie ze skalą i wyrównywanie nastrojenia nie-superów (odbiorników przelotowych) (76)
Obwody strojenia supera (77)
Kolejność strojenia obwodów supera (78)
Wyrównywanie nastrojenia obwodów wzmacniacza pośredniej częstotliwości w superze (80)
Zestrajanie oscylatora w superze ze skalą (83)

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl