Marian Szczurek "Poradnik radioamatora - wiadomości ogólne i części radiowe"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1,
Warszawa, 1954

Wstęp (11)
Rozdział I: Wiadomości ogólne (13)
1. Tablice pomocnicze (13)
2. Suwak rachunkowy (18)
3. Najczęściej spotykane wzory geometryczne (20)
4. Najważniejsze wiadomości z dziedziny elektrotechniki (22)
5. Obliczanie podstawowych wielkości elektrycznych (22)
6. Oznaczenia spotykane w schematach radiowych (31)
Rozdział II: Druty i oporniki (51)
7. Właściwości przewodników (51)
8. Druty izolowane (59)
9. Druty oporowe (69)
10. Klasyfikacja oporników (74)
11. Oporniki drutowe (79)
12. Oporniki masowe (82)
13. Potencjometry (88)
Rozdział III: Kondensatory i materiały izolacyjne (92)
14. Klasyfikacja kondensatorów (92)
15. Kondensator w obwodzie prądu stałego (96)
16. Kondensator w obwodzie prądu zmiennego (97)
17. Klasyfikacja materiałów izolacyjnych (99)
18. Materiały izolacyjne nieorganiczne (104)
19. Materiały izolacyjne organiczne (107)
20. Kondensatory o zmiennej pojemności (115)
21. Kondensatory stroikowe (trymery) (115)
22. Kondensatory stałe (120)
Rozdział IV: Cewki, materiały magnetyczne, dławiki i transformatory (144)
23. Klasyfikacja cewek (144)
24. Cewki jednowarstwowe (151)
25. cewki wielowarstwowe (158)
26. Indukcyjność cewek w osłonie (ekranowanych) (161)
27. Cewki na rdzeniach proszkowych (163)
28. Dane typowych cewek stosowanych w odbiornikach radiofonicznych (165)
29. Dławiki wielkiej częstotliwości (172)
30. Materiały magnetyczne (173)
31. Transformatory sieciowe (183)
32. Autotransformatory (201)
33. Dławiki małej częstotliwości (203)
34. Transformatory małej częstotliwości (213)
Rozdział V: Obwody drgań (230)
35. Klasyfikacja obwodów drgań (230)
Rozdział VI: Fale elektromagnetyczne (268)
36. Widmo fal elektromagnetycznych (268)
Rozdział VI: Elektroakustyka (293)
37. Podstawowe pojęcia w akustyce (293)
38. Właściwości ucha ludzkiego (299)
39. Obliczanie decybeli i neperów (300)
40. Cechy ogólne przetworników elektroakustycznych (305)
41. Mikrofony (309)
42. Słuchawki i głośniki (315)
43. Obliczanie odgrody (ekranu) głośnika (326)
44. Adaptery (329)
Rozdział VII: Prace mechaniczne radioamatora (332)
45. Obróbka drewna (332)
46. Klejenie (341)
47. Obróbka metali i materiałów izolacyjnych (347)
Rozdział IX: Prace montażowe radioamatora (371)
48. Budowa cewek, dławików i transformatorów (371)
49. Budowa kondensatorów (384)
50. Budowa skal (387)
51. Konstrukcja niektórych elementów radiowych (397)
52. Lutowanie ((403)
53. Montaż radiowy (410)
54. Antena i uziemienie (425)
Rozdział X: Zasady prowadzenia korespondencji przez radioamatora - krótkofalowca (430)
55. Wiadomości ogólne (430)
Wykaz piśmiennictwa (462)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl