Mirosław Szczepański "Urządzenia radiowe odbiorcze" cz.I

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego,
wydanie III, nakład 7000+100egz.,
Warszawa, 1969

Przedmowa (5)
Wykaz ważniejszych oznaczeń (7)
1. Wiadomości wstępne (9)
Ogólne wiadomości o radiokomunikacji. Ogólne zasady działania odbiorników. Podstawowe parametry odbiorników.
2. Stopień wyjściowy odbiornika (18)
Wiadomości wstępne. Projektowanie niesymetrycznych wzmacniaczy mocy klasy A. Zależność wzmocnienia od częstotliwości. Wzmacniacze przeciwsobne. Konstrukcja wzmacniaczy końcowych. Obliczanie wzmacniaczy mocy.
3. Wzmacniacze napięciowe częstotliwości akustycznych (56)
Właściwości wzmacniaczy napięciowych. Projektowanie wzmacniaczy napięciowych. Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniaczy oporowych. Przedwzmacniacze układów przeciwsobnych. Obliczanie wzmacniaczy oporowych.
4. Urządzenia regulacyjne i specjalne we wzmacniaczach akustycznych (84)
Regulacja barwy dźwięku. Regulacja natężenia dźwięku. Eliminatory gwizdów interferencyjnych. Przykłady obliczania korektorów.
5. Układy wzmacniaczy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym (96)
Zasada i właściwości ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ujemne sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach końcowych. Sprzężenie zwrotne w układach dwustopniowych. Korekcja charakterystyki w układach ujemnego sprzężenia zwrotnego.
6. Detektory amplitudy (112)
Ogólne wiadomości o detekcji. Detekcja diodowa. Parametry detektora. Dobór elementów w układzie detektora diodowego. Układy detektorów diodowych. Zniekształcenia detekcji. Detekcja siatkowa i anodowa. Przykłady i zadania.
7. Wzmacniacz częstotliwości pośredniej (132)
Wiadomości wstępne. Pojedynczy obwód rezonansowy we wzmacniaczu p.cz. Wzmacniacze z dwuobwodowym filtrem pasmowym. Układy wzmacniaczy pośredniej częstotliwości. Regulacja szerokości pasma (selektywności). Przykłady i zadania.
8. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości dla zakresu fal długich, średnich i krótkich (152)
Wiadomości ogólne. Obwody rezonansowe stosowane we wzmacniaczach wielkiej częstotliwości. Typowe układy wzmacniaczy strojonych. Przykłady obliczania wzmacniaczy. Zadania.
9. Obwody wejściowe (162)
Układy zastępcze i parametry anteny odbiorczej. Ogólne wiadomości o obwodach wejściowych. Najczęściej stosowane rodzaje obwodów wejściowych. Eliminatory pośredniej częstotliwości. Przykłady obliczeń. Zadania.
Tablice: I do V (179)
Ważniejsze dane niektórych lamp odbiorczych. Zakresy częstotliwości przyznane radiofonii. Ważniejsze dane niektórych głośników produkowanych w Polsce. Ferryty i anteny ferrytowe. Pojemność typowych kondensatorów zmiennych.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl