Mirosław Szczepański "Urządzenia radiowe odbiorcze" cz.II

szczepanski1.jpg (11838 bytes)

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Wydanie II, Warszawa, 1968

1. Przemiana częstotliwości (5)
2. Współbieżność obwodów (24)
3. Automatyczna regulacja wzmocnienia (35)
4. Zakłócenia odbioru AM (48)
5. Układy odbiorników superheterodynowych AM (57)
6. Odbiorniki ultrakrótkofalowe sygnałów o modulowanej częstotliwości (61)
7. Układy odbiorników AM/FM
8. Odbiorniki tranzystorowe (110)
9. Odbiorniki specjalne (166)
10. Zasilanie odbiorników z sieci prądu zmiennego (174)
11. Odbiorniki z obwodami drukowanymi (182)
12. Metodyka badań i naprawy odbiornika (184)
13. Pomiary odbiorników radiowych (193)
Dodatek (201)
Literatura (203)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl