Stanisław Sypniewski "Poradnik radiooperatora"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie pierwsze,
Warszawa, 1957

0. Wiadomości ogólne (5)
Wstęp, zasady radiokomunikacji. Określenia. Zakres częstotliwości, nomenklatura. Rodzaj emisji sygnałów radiowych, klasyfikacja. Fale modulowane. Modulacja. Fale manipulowane (impulsowe).
1. Ogólne wiadomości o rozchodzeniu się fal elektromagnetycznych (55)
Wstęp. Ogólne wiadomości o ośrodkach, w których rozchodzą się fale. Sposoby rozchodzenia się fal. Ogólne wiadomości o rodzajach służb radiowych.
2. Urządzenia odbiorcze - zasada działania i obsługiwania (108)
Ogólne zasady działania odbiorników. zadania jakie spełnia odbiornik. Schemat blokowy aparatury odbiorczej. Sygnały odbierane i zakłócenia. Charakterystyczne własności odbiorników. Klasyfikacja oraz krótka charakterystyka spotykanych układów odbiorników. Typowe elementy odbiornika, regulowane przez operatora. Konserwacja urządzeń odbiorczych.
3. Urządzenia nadawcze - zasada działania i obsługa (248)
Ogólne zasady działania nadajników. Rozwój urządzeń nadawczych i ich zadania. Stałość częstotliwości, stabilizacja, tolerancje częstotliwości. Moce urządzeń nadawczych. Klasyfikacja oraz krótka charakterystyka spotykanych układów nadajników. Typowe elementy nadajnika regulowane przez operatora. Konserwacja nadajników i urządzeń pomocniczych.
4. Przepisy, służby ruchu, regulaminy (348)
Wstęp. Regulamin Radiokomunikacyjny Ogólny (wyciągi i objaśnienia). Ważniejsze uzupełnienia dotyczące Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Przepisy i zwyczaje w krótkofalowym ruchu amatorskim. Międzynarodowy alfabet Morsego.
Wykaz literatury (468)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl