A. Świderski, "Wzmacniacze pośredniej częstotliwości"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2,
Warszawa, 1971

Wykaz stosowanych symboli (6)
1. Zasada odbioru sygnału telewizyjnego (7)
Rozważania ogólne. Modulacja amplitudy sygnału o częstotliwości nośnej nadajnika sygnałem sinusoidalnym. Modulacja amplitudy sygnału o częstotliwości nośnej nadajnika sygnałem impulsowym. Modulacja jednowstęgowa. Wymagania, teoretyczna charakterystyka amplitudowa odbiornika.
2. Wymagania stawiane wzmacniaczowi pośredniej częstotliwości (15)
Wybór częstotliwości pośredniej. Wymagana wartość wzmocnienia. Wymagana szerokość pasma przenoszonych częstotliwości. Selektywność wzmacniacza pośredniej częstotliwości. Prawidłowa praca wzmacniacza pośredniej częstotliwości przy działaniu automatycznej regulacji wzmocnienia. Zniekształcenie fazowe wzmacniacza pośredniej częstotliwości. Inne wymagania.
3. Lampowe wzmacniacze pośredniej częstotliwości (31)
Wprowadzenie. Typy lamp stosowane we wzmacniaczach pośredniej częstotliwości. Typy obwodów międzystopniowych stosowanych we wzmacniaczach pośredniej częstotliwości. Wzmacniacz synchroniczny z pojedynczymi obwodami rezonansowymi. Wzmacniacz wielorezonansowy z pojedynczymi obwodami rezonansowymi. Wzmacniacz z transformatorami bifilarnymi. Wzmacniacz z filtrami pasmowymi. Sposoby uzyskania właściwej selektywności. Wpływ działania automatycznej regulacji wzmocnienia na pracę wzmacniacza. Zniekształcenia fazowe we wzmacniaczach pośredniej częstotliwości. Zasady konstrukcji wzmacniaczy pośredniej częstotliwości z zastosowaniem lamp. Przykłady konstrukcji lampowych wzmacniaczy pośredniej częstotliwości.
4. Tranzystorowe wzmacniacze pośredniej częstotliwości (117)
Wiadomości ogólne. Tranzystor jako czwórnik. Parametry tranzystora. Stabilność. Dokładniejsze omówienie metod stabilizacji. Wzmacniacz synchroniczny z pojedynczymi obwodami rezonansowymi. Wzmacniacz wielorezonansowy z pojedynczymi obwodami strojonymi. Wzmacniacz z filtrami pasmowymi. Wpływ działania automatycznej regulacji wzmocnienia na właściwości wzmacniacza. Zasilanie tranzystorów. Stabilizacja punktu pracy. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych tranzystorowych wzmacniaczy pośredniej częstotliwości.
5. Metody strojenia i pomiarów wzmacniaczy pośredniej częstotliwości (177)
Strojenie za pomocą wobulatora. Strojenie wzmacniacza za pomocą generatora. Pomiary charakterystyk amplitudowych. Pomiary charakterystyk fazowych. Pomiary charakterystyk impulsowych.
Bibliografia (187)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl