Adam Suchanek "Podstawy radiotechniki i telewizji"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1,
Warszawa, 1970

Wykaz zasadniczych oznaczeń (9)
Przedmowa (11)
Wstęp (15)
1. Ogólne pojęcie radiofonii (17)
Ruch falowy. Nadajnik i odbiornik radiowy. Długość fali radiowej.
2. Podstawowe elementy radiowe (25)
Oporniki. Cewki indukcyjne. Kondensatory. Lampy elektronowe. Półprzewodniki.
3. Obwody drgań (108)
Zamknięty obwód drgań. Sprzężone obwody drgań.
4. Podstawowe układy radiowe (136)
Wzmacniacze małej częstotliwości. Modulatory. Układy detekcyjne. Układy generatorów. Układy zasilające.
5. Odbiorniki radiowe (207)
Układy prostych odbiorników. Odbiorniki superheterodynowe.
6. Ogólne pojęcie techniki telewizyjnej (257)
Nadawanie. Odbiór.
7. Kineskopy (277)
Zasada działania kineskopu. Skupianie elektronów. Odchylanie strumienia elektronowego. Ekran kineskopu. Oznaczenia kineskopów. Zasady bezpieczeństwa w obchodzeniu się z kineskopami.
8. Anteny telewizyjne (291)
Rodzaje anten. Doprowadzenia antenowe.
9. Podstawowe układy odbiorników telewizyjnych (311)
Tor wizji. Układy synchronizacji. Układy odchylające. Tor fonii. Układy zasilania.
10. Odbiorniki telewizyjne (422)
Odbiornik telewizyjny "Szafir". Odbiornik telewizyjny "Agat-2".
Wykaz literatury (456)
Skorowidz pojęć (457)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl