Hieronim Stefański "Telegrafia"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie pierwsze,
Warszawa 1954

Wstęp (7)
Rozdział 1. Historia telegrafii (9)
Nazwa telegrafii. Początki telegrafii. Telegraf elektryczny.
Rozdział 2. Mors i stukawka (15)
Mors. Stukawka.
Rozdział 3. System witstonowski (38)
Zapis dziurawkowy. Dziurkarka. Nadajnik automatyczny. Praca kierunkiem prądu. Undulator. Reperforator. Alfabet kablowy.
Rozdział 4. Aparaty czcionkowe synchroniczne (50)
Juz. Bodot.
Rozdział 5. Dalekopis (59)
Istota i przeznaczenie. Zasada działania. Dalekopis Siemensa. Dalekopis typu ST-35. Dalekopis Creeda. Nadajnik automatyczny.
Rozdział 6. Hel (131)
Sposób działania. Nadajnik. Odbiornik. Zastosowanie.
Rozdział 7. Przekaźnik polaryzowany (140)
Istota i zastosowanie. Przekaźnik polaryzowany typu T. ris 43. Przekaźnik typu T. ris 44. Dane techniczne przekaźników.
Rozdział 8. Tory liniowe (146)
Rodzaje torów liniowych. Tory pochodne. Telegrafia podakustyczna.
Rozdział 9. Lampy elektronowe (153)
Wiadomości ogólne. Katoda. Dioda. Trioda. Trioda jako wzmacniacz. Wzmacniacz oporowy. Wzmacniacz dławikowy. Wzmacniacz transformatorowy. Trioda jako detektor anodowy. Trioda jako detektor siatkowy. Trioda jako generator. Pentoda. Inne rodzaje lamp elektronowych.
Rozdział 10. Urządzenia teletransmisyjne dla telegrafii (183)
Urządzenia teletransmisyjne prądu stałego. Telegrafia nośna.
Rozdział 11. Centrale telegraficzne (211)
Istota i cel. Centrala ręczna. Centrale automatyczne.
Rozdział 12. Zasilanie urządzeń telegraficznych (219)
Rozdział 13. Telegraficzne urządzenia pomiarowe (220)
Zniekształcenie telegraficzne. Miernik zniekształceń oparty na zasadzie stroboskopowej. Przyrządy do regulacji przekaźników polaryzowanych.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl