Stanisław Sońta, "Wybór praktycznych układów tranzystorowych"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1966

Przedmowa (5)
1. Wzmacniacze małej częstotliwości (7)
1.1. Uwagi ogólne (7)
1.2. Układy podstawowe (9)
Wiadomości ogólne. Układ ze wspólną bazą OB. Układ ze wspólnym emiterem OE. Układ ze wspólnym kolektorem OC. Wzmacniacz dwustopniowy.
1.3. Zasilanie układów tranzystorowych i stabilizacja punktu pracy (17)
Wiadomości ogólne. Wpływ zmian temperatury na prąd kolektora. Stabilizacja punktu pracy za pomocą elementów liniowych. Stabilizacja punktu pracy za pomocą elementów nieliniowych. Niestabilność termiczna.
1.4. Ujemne sprzężenie zwrotne (38)
Wiadomości ogólne. Ujemne sprzężenie zwrotne w stopniu pojedynczym. Sprzężenie zwrotne w układach wielostopniowych. Wtórnik emiterowy. Amplifiltry.
1.5. Układy wzmacniaczy (62)
Wiadomości ogólne. Wzmacniacz o sprzężeniu RC. Wzmacniacz transformatorowy. Wzmacniacze mocy.
1.6. Praktyczne układy wzmacniaczy małej częstotliwości (86)
2. Wzmacniacze szerokopasmowe (108)
2.1. Uwagi ogólne (108)
2.2. Zagadnienie stabilności wzmacniaczy szerokopasmowych (112)
2.3. Układy wzmacniaczy szerokopasmowych (114)
3. Wzmacniacze prądu stałego (125)
3.1. Uwagi ogólne (125)
3.2. Układy praktyczne wzmacniaczy prądu stałego (127)
4. Układy generacyjne (136)
4.1. Uwagi ogólne (136)
4.2. Generatory LC (139)
Układ Colpittsa. Układ Clappa. Układ Hartleya. Układ Meissnera. Układy praktyczne generatorów LC.
4.3. Generatory dudnieniowe (150)
4.4. Generatory RC (158)
Układ z przesuwnikiem fazowym RC. Układ z mostkiem Wiena. Układy z czwórnikiem "T". Układy praktyczne generatorów RC.
4.5. Generatory kwarcowe (171)
4.6. Generacja napięcia schodkowego (177)
Układy podstawowe. Układ z generatorem samodławnym. Generator schodkowy w układzie binarnym.
5. Układy zasilające (185)
5.1. Uwagi ogólne (185)
5.2. Stabilizatory napięcia stałego (185)
5.3. Przetwornice prądu stałego (201)
6. Układy przełączające i impulsowe (218)
6.1. uwagi ogólne (218)
6.2. Układy astabilne (219)
6.3. Układy monostabilne (221)
6.4. Układy bistabilne - przerzutniki (223)
6.5. Generator samodławny (227)
7. Układy pomiarowe (230)
7.1. Uwagi ogólne (230)
7.2. Mierniki napięcia stałego (231)
Uwagi ogólne. Układy praktyczne.
7.3. Mierniki napięcia zmiennego (240)
7.4. Mierniki RLC (254)
7.5. Mierniki różne (266)
8. Układy różne (285)
Dodatek (327)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl