Sondij Franciszek, Mazur Marian "Miernictwo elektryczne"
Kurs podstawowy

Państwowe Technikum Korespondencyjne,
Warszawa, 1950

Część I. Oświetlenie elektryczne
1. Promieniowanie (3)
2. Źródła i odbiorniki promieniowania temperaturowego (7)
3. Widzenie (14)
4. Podstawowe wielkości w technice oświetleniowej (18)
5. Jednostki świetlne (24)
6. Obliczanie światłości średniej i strumienia (29)
7. Obliczanie jasności (43)
8. Pomiary świetlne (47)
9. Źródła energii świetlnej (55)
10. Lampy żarowe (59)
11. Lampy łukowe (65)
12. Lampy sodowe (71)
13. Lampy rtęciowe (76)
14. Lampy i rury świetlące (81)
15. Oprawy świetlne (88)
16. Oświetlenie zewnętrzne (92)
17. Oświetlenie wewnętrzne (96)
18. Zasady obliczania oświetlenia (101)
19. Ćwiczenia z obliczania oświetlenia zewnętrznego (110)
20. Ćwiczenia z obliczania oświetlenia wewnętrznego (118)
Część II. Ogrzewanie elektryczne
21. Pojęcia ogólne grzejnictwa elektrycznego (123)
22. Nagrzewanie oporowe (128)
23. Elementy grzejne grzejników oporowych (133)
24. Obliczenia elementów grzejnych (138)
25. Ćwiczenia z obliczania elementów grzejnych (145)
26. Grzejniki oporowe domowe (150)
27. Piece oporowe. Nagrzewanie elektrodowe (158)
28. Piece łukowe (158)
29. Piece indukcyjne (170)
30. Powierzchniowe nagrzewanie indukcyjne prądami wielkiej częstotliwości (175)
31. Nagrzewanie pojemnościowe (180)
32. Nagrzewanie promieniowaniem podczerwonym (186)
33. Mierzenie temperatury (192)
34. Regulacja temperatury (200)
35. Spawanie elektryczne (204)
36. Chłodnictwo elektryczne (208)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl