Samuel Seely "Układy elektroniczne"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 4, Warszawa 1972

Wstęp (13)
1. Właściwości przyrządów elektronowych (15)
Półprzewodniki. Złącza p-n, diody, tranzystory bipolarne. Przyrządy unipolarne. Tranzystory jednozłączowe, tyrystory i inne przyrządy półprzewodnikowe. Układy scalone. Lampy elektronowe.
2. Teoria układów aktywnych (80)
3. Lampy i tranzystory jako elementy układów (112)
Lampy elektronowe jako elementy układów. Tranzystory jako elementy układów.
4. Niestrojone wzmacniacze małych sygnałów (167)
5. Układy analogowych maszyn liczących (229)
6. Niestrojone wzmacniacze mocy (263)
7. Strojone wzmacniacze małych sygnałów (290)
8. Generatory sinusoidalne (329)
9. Modulacja i demodulacja (354)
Modulacja i detekcja amplitudy. Modulacja i detekcja kątowa. Modulacja impulsowa.
10. Układy przełączające (403)
11. Układy przełączające ze sprzężeniem zwrotnym (445)
Układy astabilne. Układy monostabilne. Układy bistabilne.
12. Generatory przebiegów piłokształtnych (512)
Napięciowe generatory podstawy czasu. Prądowe generatory podstawy czasu.
13. Elektroniczne przyrządy pomiarowe (541)
14. Zasilacze (565)
Teoria prostownika i filtru. Stabilizatory elektroniczne.
Zadania (593)
Dodatek A. Twierdzenie Millmana (602)
Dodatek B. Charakterystyki wybranych tranzystorów i lamp (603)
Literatura uzupełniająca (605)
Skorowidz (607)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl