Jan Sawicki "Lampy elektronowe i elementy półprzewodnikowe"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 3, zmienione,
Warszawa, 1969

1. Wiadomości wstępne (9)
2. Emisja elektronów (22)
3. Termokatody (33)
4. Podstawy optyki elektronowej (43)
5. Lampa dwuelektrodowa (53)
6. Lampy trójelektrodowe (triody) (80)
7. Tetrody i pentody (116)
8. Lampy mieszające (134)
9. Elektronowy wskaźnik strojenia (143)
10. Konstrukcja lampy małej mocy (148)
11. Produkcja lamp małej mocy (159)
12. Wiadomości uzupełniające o lampach małej mocy (170)
13. trwałość i niezawodność lamp małej mocy (173)
14. Eksploatacja lamp odbiorczych (178)
15. Wstępne wiadomości o elementach półprzewodnikowych (187)
16. Elementy fizyki ciała stałego (192)
17. Właściwości elektryczne materiałów półprzewodnikowych (202)
18. Elementy półprzewodnikowe bezłączowe (217)
19. Złacze p-n (226)
20. Diody półprzewodnikowe (232)
21. Tranzystory (247)
22. Elementy tranzystorowe specjalne (283)
23. Wiadomości uzupełniające (288)
24. Trwałość i niezawodność elementów półprzewodnikowych (290)
25. Eksploatacja elementów półprzewodnikowych (298)
26. Lampy dużej mocy (303)
27. Praca lamp elektronowych w zakresie bardzo wielkich częstotliwości (320)
28. Klistrony (329)
29. Lampy o fali bieżącej (338)
30. Magnetron (342)
31. Wyładowania elektryczne w gazach (351)
32. Jonizacyjne detektory promieniowania (358)
33. Gazotrony i tyratrony (368)
34. Lampy o wyładowaniu jarzeniowym i koronowym (381)
35. Wyładowcze źródła światła (399)
36. Lasery (407)
37. Lampy oscyloskopowe i obrazowe (427)
38. Przetworniki fotoelektryczne (474)
39. Lampy analizujące (506)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl